Ochrana osobných údajov

Nasledujúce pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na použitie našej online ponuky serrano-schinken.net (ďalej len "webová stránka").

Veľký dôraz kladieme na súkromie. Zber a spracovanie vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov, najmä nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

1 zodpovedná osoba

Zodpovednosť za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR má

serrano-schinken.net - dänenstr. 15 - Nemecko 10439 berlín - Webová stránka: www.serrano-schinken.net - E-mail: info@serrano-schinken.net

Ak máte námietky proti zberu, spracovaniu a používaniu vašich údajov u nás v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia ako celok, alebo pre jednotlivé opatrenia, môžete riešiť svoj nesúhlas so zdpovednou osobou.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek uložiť a vytlačiť.

2 Všeobecné účely spracovania

Osobné údaje používame na účely prevádzky webových stránok. Vaše údaje, ktoré musia byť špecifikované v žiadosti, sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy. Nie ste povinný tak urobiť, ale bez týchto osobných údajov nemôžete poslať žiadne tovary.

3 Aké údaje používame a prečo

3.1 Hosting

Hostingové služby používame na zabezpečenie týchto služieb: Infraštruktúra a služby platformy, ukladanie dát a databázové služby, bezpečnostné služby a služby technickej údržby, ktoré používame na účely prevádzkovania webu.

Týmto spôsobom spracovávame my alebo náš poskytovateľ hostingových služieb na základe našich legitímnych záujmov efektívne využívanie údajov o inventároch, kontaktných údajoch, údajoch o obsahu, zmluvných údajoch, údajoch o používaní, meta a komunikačných údajoch zákazníkov, zainteresovaných strán a návštevníkov tejto webovej stránky a zabezpečené poskytovanie našich webových stránok podľa Art. 6 ods. 1 str. GDPR.

3.2 prístup k údajom

Pri používaní tejto webovej stránky zhromažďujeme informácie o vás. Informácie o používaní a interakcii s nami automaticky zhromažďujeme a registrujeme informácie o vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Zhromažďujeme, ukladáme a používame údaje o každom prístupe na naše webové stránky (tzv. Súbory denníkov serverov). Prístupové údaje zahŕňajú:

Meno a adresa URL prevzatého súboru

Dátum a čas načítania

prenesené množstvo údajov

Správa o úspešnom načítaní (kód odpovede HTTP)

Typ prehliadača a verzia prehliadača

operačný systém

Adresa URL odkazovača (t. J. Predtým navštevovaná stránka)

Webové stránky, ktoré sú prístupné používateľským systémom prostredníctvom našich webových stránok

Poskytovateľ internetových služieb používateľa

Adresu IP a žiadajúci poskytovateľ

Tieto informácie používame bez priradenia akejkoľvek osoby alebo iného profilovania pre štatistickú analýzu prevádzky, zabezpečenia a optimalizáciu našich webových stránok, ale aj anonymný záznam počtu návštevníkov na našich webových stránkach (Traffic), ako aj rozsah a povahu použitia našich webových stránok a služieb, ako aj na fakturačné účely, na meranie počtu kliknutí získaných od partnerov. Na základe týchto informácií môžeme poskytnúť personalizovaný a lokalizovaný obsah, analyzovať návštevnosť, riešiť problémy a vylepšiť naše služby.

To je tiež náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 odsek 1 s. 1 f) GDPR.

Vyhradzujeme si právo preskúmať dáta protokolu neskôr, ak existuje dôvodné podozrenie z nezákonného použitia na základe konkrétnych dôkazov. Ukladáme IP adresy po obmedzenú dobu v súboroch protokolu, v prípade potreby nutnú na bezpečnostné účely alebo na poskytovanie služieb alebo vyúčtovanie za služby, napr. ak používate jednu z našich ponúk. Po ukončení procesu objednávky alebo po prijatí platby vymažeme IP adresu, ak už nie je potrebná z bezpečnostných dôvodov. Ukladáme IP adresy, aj keď máme konkrétne podozrenie z trestného činu v súvislosti s používaním našich webových stránok. Okrem toho, uložíme ako súčasť účtu, dátum vašej poslednej návštevy (napríklad pri registrácii, prihlásenie, neklikajte na odkazy, atď.).

3.3 Údaje na splnenie zmluvných záväzkov

Spracovávame osobné údaje, ktoré potrebujeme na splnenie našich zmluvných povinností, ako je meno, adresa, e-mailová adresa, objednané produkty, fakturačné a platobné údaje. Zber týchto údajov je potrebný na uzatvorenie zmluvy.

Vymazanie údajov sa uskutoční po uplynutí záručných lehôt a zákonných lehôt uchovávania údajov. Akékoľvek údaje spojené s používateľským účtom (pozri nižšie) budú v každom prípade zachované počas doby, kedy je tento účet vedený.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok. 6 ods. 1 veta 1 b) GDPR, pretože sú tieto údaje potrebné, aby sme mohli naše zmluvné záväzky splniť smerom k vám.

3.4 používateľský účet

Na našom webe môžete požiadať o používateľský účet. Ak si to prajete, potrebujeme osobné údaje požadované pri prihlasovaní. Keď sa neskôr prihlásite, budú požadované len vaše prihlasovacie údaje (nami pridelené Prihlasovacie meno a nami pridelené heslo). Pri novej registrácii zhromažďujeme kmeňové dáta (napr. meno, adresa), komunikačné dáta (napr. e-mailová adresa ) a podrobnosti o platbe (bankové údaje), ako aj prístupové údaje (meno používateľa a heslo).

Ak chcete zabezpečiť riadnu registráciu a aby sa zabránilo neoprávnenému vniknutiu tretích strán, obdržíte váš aktivačný odkaz v e-maile pre aktiváciu účtu. Iba po dokončení registrácie budeme natrvalo uchovávať údaje, ktoré ste odovzdali v našom systéme.

Vytvorený používateľský účet, môžete kedykoľvek odstrániť, bez akýchkoľvek iných nákladov, ako sú náklady na prenos podľa základných sadzieb. Textová správa kontaktných údajov uvedených v bode 1 (napr. E-mail, fax, list) postačuje. Vaše uložené osobné údaje budeme vymazávať, pokiaľ ich nebudeme uchovávať na spracovanie objednávok alebo kvôli zákonným požiadavkám na ukladanie dát.

Právnym základom spracovania týchto údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6 (1) veta 1 a) GDPR.